Uonotayu
「魚太夫」131 001 Uonotayu
Itsuki Doi


Title : Uonotayu
Artist : Itsuki Doi
Cat no. : 131 001
Release : Aug 28 2010
Format : CDr
Edition : 100
Price : ¥1,500 (tax in)


Traclist:
1 : Konokishi
2 : Umi to Ko
3 : Menou
4 : Fuka
5 : Kanokishi
6 : Otogi